O NÁS

Speleologie je vědeckosportovní disciplína, jejímž cílem je nejen objevovat dosud neznámé nebo zapomenuté podzemní prostory, ale snažit se vysvětlit i jejich vznik, vývoj a zajistit jejich dokumentaci. Speleologie je v České republice dobře organizovaná, od roku 1978 existuje Česká speleologická společnost, která sdružuje více než 1100 dobrovolných zájemců o tuto činnost v 65 základních organizacích.

SPELEOKLUB Týnčany, základní organizace 1-08 ČSS, vznikla v roce 1989 a provádí výzkum a průzkum v oblasti Týnčanského krasu. Klub sdružuje zájemce nejen o speleologii jako takovou, ale i o ostatní vědní disciplíny týkající se krasové krajiny a přírody.

Kdo by chtěl zkusit jeskyňařit, nebo se zúčastnit pracovní akce, ať se nám ozve přes kontakty uvedenými zde na webu. Provádíme nejen objevitelskou a dokumentační činnost v Týnčanském krasu, ale za podzemím jezdíme po celé České republice i do zahraničí. Nenavštěvujeme jen přírodní jeskyně, ale i podzemí historické a novodobé (za účelem průzkumu, výzkumu apod.)

ČLENI SPELEOKLUBU TÝNČANY

Náš klub má v současnosti 9 členů.

Blanka
Blanka Pokorná
Čenda
Čenda Pavelka
Dalibor
Dalibor Votava
Hanka
Hanka Hejnová
Honza
Honza Hošna
Josef
Josef Černý
Petr
Petr Prokeš
Radim
Radim Brom
Vítek
Vítek Smrt

ARCHIV KLUBU

V archivu se schraňují všechny informace o Týnčanském krasu a to ve formě písemné, mapové, knižní či na médiích analogových a digitálních.

V archivu jsou také všeobecné informace z oblasti speleologie, geologie a řady dalších oborů. Taktéž jsou v něm uloženy materiály agendy ZO 1-08 ČSS a dokumenty z jejích dalších činností.

Zprávy v archiv jsou rozděleny do dílčích oddílů a v nich na jednotlivé podskupiny, vše pro jednodušší orientaci při zařazování a vyhledávání zpráv.

Archiv je v současnosti umístněn v Praze, vypůjčení materiálů z něj lze při dodržení Výpůjčního řádu.

Evidence je prozatím upravena do podoby excelovské tabulky a rozdělena dle Oddílů. Z umístnění zprávy je patrné její evidenční číslo (X.X.X.X.), které je pro danou zprávu neměnné.

pdf Evidence ke stažení


© 2019 Speleoklub Týnčany | Reklama | Přihlášení členů
dipozitiv