O NÁS

Speleologie je vědeckosportovní disciplína, jejímž cílem je nejen objevovat dosud neznámé nebo zapomenuté podzemní prostory, ale snažit se vysvětlit i jejich vznik, vývoj a zajistit jejich dokumentaci. Speleologie je v České republice dobře organizovaná, od roku 1978 existuje Česká speleologická společnost, která sdružuje více než 1100 dobrovolných zájemců o tuto činnost v 65 základních organizacích.

SPELEOKLUB Týnčany, základní organizace 1-08 ČSS, vznikla v roce 1989 a provádí výzkum a průzkum v oblasti Týnčanského krasu. Klub sdružuje zájemce nejen o speleologii jako takovou, ale i o ostatní vědní disciplíny týkající se krasové krajiny a přírody.

Kdo by chtěl zkusit jeskyňařit, nebo se zúčastnit pracovní akce, ať se nám ozve přes kontakty uvedenými zde na webu. Provádíme nejen objevitelskou a dokumentační činnost v Týnčanském krasu, ale za podzemím jezdíme po celé České republice i do zahraničí. Nenavštěvujeme jen přírodní jeskyně, ale i podzemí historické a novodobé (za účelem průzkumu, výzkumu apod.)

ČLENI SPELEOKLUBU TÝNČANY

Náš klub má v současnosti 12 členů.

Blanka
Blanka Pokorná
Čenda
Čenda Pavelka
Honza
Honza Hošna
Honza
Honza Minařík
Jindra
Jindra Jeníček
Jirka
Jirka Skalička
Petr
Petr Petřek
Petr
Petr Prokeš
Radim
Radim Brom
Vítek
Vítek Smrt
Kamila
Kamila Motyčková Šírová
Jiří
Jiří Šír

ARCHIV KLUBU

V archivu se schraňují všechny informace o Týnčanském krasu a to ve formě písemné, mapové, knižní či na médiích analogových a digitálních.

V archivu jsou také všeobecné informace z oblasti speleologie, geologie a řady dalších oborů. Taktéž jsou v něm uloženy materiály agendy ZO 1-08 ČSS a dokumenty z jejích dalších činností.

Zprávy v archiv jsou rozděleny do dílčích oddílů a v nich na jednotlivé podskupiny, vše pro jednodušší orientaci při zařazování a vyhledávání zpráv.

Archiv je v současnosti umístněn v Praze, vypůjčení materiálů z něj lze při dodržení Výpůjčního řádu.

Evidence je prozatím upravena do podoby excelovské tabulky a rozdělena dle Oddílů. Z umístnění zprávy je patrné její evidenční číslo (X.X.X.X.), které je pro danou zprávu neměnné.

pdf Evidence ke stažení


© 2024 Speleoklub Týnčany | Reklama | Přihlášení členů
dipozitiv