Setkání speleologů 2012 v Týnčanském krasu


zpět

Historie Setkání:
Období 2000 – 2009
( text Michal „Cimbál“ Hejna, upravil R. Brom)

Druhá etapa se začíná odehrávat až 11 let po posledním Setkání z období komunistické totality. Česká speleologie zažívá odliv lidí, kteří mohou cestovat po celé planetě či dělat kariéru. Ale přesto se někdo rozhodne vzkřísit myšlenku Setkání a zkusit rozvířit stojaté vody jeskyních tůní – jsou to kluci ze ZO 1-03 Tetína.

Setkání jeskyňářů 2000
Přesně deset let po ukončení tradičních Setkání pořádaných ZO ČSS 1-06 Speleoklub Praha a 50 let od objevu Koněpruských jeskyní se rozhodli členové ZO 1-02 obnovit tradici setkání jeskyňářů v Českém krasu.
První ročník se uskutečnil 6.-8. října v tetínském kulturním domě a na prezenční listinu se zapsalo 41 účastníků ze 13 základních organizací ČSS. Na programu byl přes den traverz přes tetínskou rokli vystrojený Speleologickou záchrannou službou a odpoledne proběhlo promítání příspěvků s jeskyňářskou tématikou. Mimo jinými se objevili prezentace nových prostor jeskyně Nad Kačákem, expedice do jeskyně Bohemia na Novém Zélandu či Ponoru Ještěrčího jezírka na Silické planině ve Slovenském krasu.Setkání jeskyňářů 2001
Setkání proběhlo v prvním říjnovém víkendu v tetínském kulturním domě a proti prvnímu ročníku zaznamenalo dvojnásobný počet účastníků. Celkem se nakonec registrovalo 92 zájemců z řad členů ČSS i laické veřejnosti. Na programu Setkání byly dopolední exkurze a traverz přes tetínskou rokli vystrojený Speleologickou záchrannou službou. Odpoledne následoval blok promítání fotografií a filmů s podzemní tématikou.Setkání jeskyňářů 2002
Setkání se konalo tradičně v první říjnový víkend, ovšem po neshodách s nájemcem tetínského kulturního domu se konalo provizorně ve vojenských stanech před tetínskou Požární zbrojnicí.
Na programu byly dopolední exkurze po lokalitách a traverz přes tetínskou rokli, ve večerních hodinách pak promítání filmů a fotografií s podzemní tématikou.Setkání jeskyňářů 2003
Setkání se uskutečnilo v prvním říjnovém víkendu v Srbsku v sálu U Lanovky. Celkem se zaregistrovalo 114 účastníků z řad ČSS i laické veřejnosti. Na programu byly exkurze po jednotlivých lokalitách v rámci Českého krasu, Speleologická záchranná služba vystrojila traverz v lomu Na Chlumu a večer probíhal blok promítání příspěvků v podzemní tématikou.
Veskrze se jednalo víceméně hlavně o společenskou akci.Setkání jeskyňářů 2004
Vzhledem k tomu, že se v tradičním prvním říjnovém víkendu konala valná hromada ČSS a Speleokongres, uskutečnilo se Setkání již ve dnech 24.-26. září. Po dvou letech se Setkání vrátilo do tetínského kulturního domu.
Celkem se zaregistrovalo 112 účastníků, ať už se jednalo o členy ČSS (ze ZO 1-01, 1-02, 1-04, 1-05, 1-06, 1-07, 1-11, 3-05, 5-07, 6-02, 6-28) i z řad laické veřejnosti.
Kromě exkurzí a traverzu přes tetínskou rokli probíhalo ve večerních hodinách promítání příspěvků s podzemní tématikou. Organizačně se Setkání poprvé přesunulo od víceméně společenské akce k akci poněkud odbornější. Promítání už neprobíhalo stylem, kdo co přinesl, ale příspěvky byly známy předem a prošly výběrovým sítem. K lepší kvalitě prezentace také přispělo i nové ozvučení sálu. V rámci tohoto bloku byly prezentovány následující příspěvky:
Therion - prezentace software pro mapování V. Blažek ZO ČSS 6-28
Slovinsko 2004 - foto, komentář M. Feigl ZO ČSS 1-06
Třetí otvírání Nové jeskyně na Damilu - video - ZO ČSS 1-02
Nedělní jeskyně - video, foto, mapa, komentář J. Albrecht - Krasová deprese
Máca na jeskyňářském bále 2004 - video, komentář J. Albrecht - Krasová deprese
Jeskyně Ementál - video
Romania 97 - video, komentář M. Novák ZO ČSS 1-05Setkání jeskyňářů 2005
Setkání se uskutečnilo v prvním říjnovém víkendu v tetínském kulturním domě a zúčastnilo se ho celkem 125 lidí, z nichž bylo 64 členy ČSS (zúčastněné ZO - 1-01, 1-02, 1-04, 1-05, 1-06, 1-08, 1-11, 2-02, 3-01, 3-02, 5-07, 6-08, 6-14, 6-25, 6-28). Kromě českých jeskyňářů se zúčastnili i zástupci z Německa a Polska.
Po dopoledních exkurzích a traverzu přes tetínskou rokli následoval blok promítání fotografií a filmů s jeskynní tématikou. Na programu promítání bylo:
Úvodní slovo organizátorů a předsedy ČSS - bez promítání. :-)
Výběr fotografií z přípravy, instalace a bourání letošní výstavy ZO 1-02 "Za tajemstvím tetínskeho podzemí". (ZO 1-02 Tetín, foto + komentář)
Prezentace některých objevů ZO 1-02 Tetín. (ZO 1-02 Tetín, foto + komentář)
Prezentace o činnosti Speleologické záchranné služby Český kras. (SZS Český kras, foto + komentář)
Shození Arnoldova srdce v jeskyni Arnoldka. (ZO 1-05 Geospeleos, video + komentář)
Expedice Slovinsko 2005 - Věčná lábuš. (ZO 1-06 Speleoklub Praha, foto + komentář)
Expedice Sardinie - (za účastníky z různých ZO Petr Nakládal ze ZO 1-02 Tetín, video + foto + komentář)
Tetínské propástky - (ZO 1-02 Tetín, foto + komentář)
Jeskyně Pod Javorkou - (ZO 1-11 Barandien, video + foto + komentář)
Nejlepší kousky Krasové depese - ( KD, foto+text)Setkání jeskyňářů 2006
V pořadí sedmé Setkání se uskutečnilo v prvním říjnovém víkendu v tetínském kulturním domě. Zúčastnilo se celkem 130 lidí, ať už členů ČSS (ze 17 ZO -  1-01, 1-02, 1-04, 1-05, 1-06, 1-08, 1-11, 2-02, 3-01, 3-02, 4-01, 4-04, 6-01, 6-12, 6-25, 6-28, 7-04) či z řad širší laické veřejnosti. Zvláštními hosty bylo osm britských jeskyňářů z OP Mole a LSCC.
V dopoledních hodinách probíhaly exkurze a traverz přes tetínskou rokli. Od 17.00 proběhl tříhodinový blok promítání, během něho bylo k vidění deset příspěvků. Například videozáznam zcela horké novinky objevů v jeskyni Bue Marino na Sardinii, pěkná reportáž z povodní v jeskyni Býčí skála, fotografie z nedávných objevů v jeskyni Na Javorce, reportáž z expedice do Rumunska, nebo dokument o korejských lávových jeskyních a další.
Novým zpestřením programu „Setkání“ byla letos poprvé uspořádaná výstavka fotografií na téma podzemí. Celkem bylo k vidění 198 fotografií (velikosti A4, nebo A3) od 25 autorů. Objevily se zde fotografie jak z Česka, tak i zahraničí. Přibližně polovina vystavených snímků byla z jeskyň a druhá polovina z montánního a historického podzemí.Setkání jeskyňářů 2007
Setkání proběhlo o prvním říjnovém víkendu v tetínském kulturním domě a do historie tetínských Setkání se zapsalo nejvyšší účastí, když bylo zaregistrováno celkem 161 účastníků. S základních organizací ČSS se dostavili zástupci 1-02, 1-04, 1-05, 1-06, 1-08, 1-11, 3-01, 3-02, 4-04, 5-01, 5-07, 6-28, 6-25, 6-01, 6-12 a SZS Čechy. Kromě českých jeskyňářů se dostavili i zástupci jeskyňářů z Německa a Velké Británie.
Na programu byly dopolední exkurze a traverz přes tetínskou rokli, nesoutežní výstava fotografií a promítání fotografií a filmů.
Na výstavě bylo k vidění 210 fotografií od 15 autorů.
Při odpolední projekci bylo k vidění:
- premiérové promítání dokumentu o Nové jeskyni na Damilu, ten uvedla pořadatelská ZO ČSS 1-02 Tetín
- druhý příspěvek byl také od ZO 1-02 Tetín, tedy novinky z průzkumu jeskyně ZUGO.
- třetí příspěvek přednesl paleontolog Cajus Diedrich o hyenách a lvech - tedy jejich kosterních nálezech v jeskyních Českého krasu. Simultánně tlumočil Karel Žák.
- následovala prezentace od kolegů z 4-04
- nové objevy na Javorce představil Jirka Dragoun ze ZO 1-11 Barrandien
- promítaní 3D fotek od Krtka - Jaroslav Šanda ZO CSS 6-28
- prezentace Krasové Deprese od M. Přibila
- poslední příspěvek o šachtě s pokladem prezentoval Laco Lahoda z CMA.Setkání jeskyňářů 2008
Setkání se uskutečnilo v prvním říjnovém víkendu v tetínském kulrutním domě a registrovalo se celkem 113 účastníků, z nichž 64 bylo členy ČSS (ZO  1-02, 1-04, 1-05, 1-06, 1-08, 1-11, 3-02, 3-03, 3-05, 4-04, 5-01, 6-01, 6-14, 6-25, 6-28) a 49 z řad laické veřejnosti.
       
Kromě dopoledních dopoledních exkurzí a traverzu přes tetínskou rokli tvořila oficiální část programu ještě výstava fotografií a promítání a prezentace fotografií a filmů.
V rámci nesoutěžní výstavy fotografí z podzemí byla vystavena díla od 16. autorů s počtem více jak 210 fotografií. V tomto roce byl zřetelný nárůst velikosti formátů a tak bylo k vidění řada půlmetrových i větších snímků. Převážná většina fotografií zobrazovala historické a důlní podzemí. Před zahájením promítání byl vylosovoán a obdarovnán jeden z fotografů.
       
V plánovaném dvouhodinovém bloku promítání a prezentací mohli účastníci vidět a slyšet tyto příspěvky:
- Potápění v jeskyní Zugo na Plešivecké planině. P. Kadlec a J. Maté
- Akce Pěnovci - minireportáž z objevu a průzkumu nových prostor v 22. krasové skupině. M. Majer
- Podzemí mlýnu v Kodě - o zajímavé technické památce a jejím podzemí. K. Žák
- S termokamerou na Berounce. M. Přibil
- Jeskyně Německa - I. Kletečka
- SDD západních Čech - I. Kletečka
- Jeskyně 3N. Solný kras Íránu. M. FilippiSetkání jeskyňářů 2009
V klasickém prvním říjnovém víkendu proběhlo v tetínském kulturním domě  jubilejní 10. Setkání jeskyňářů v Českém krasu na Tetíně. Vzhledem k tomu, že se pořadatelé cítili unaveni a neviděli možnost, jak posunout organizačně a obsahově Setkání zase o kus dále, rozhodli, se že to bude poslední Setkání na Tetíně a nadále předají jeho pořádání jiným skupinám.
Tváří v tvář tomuto rozhodnutí mělo Setkání i poněkud netradiční průběh. Celá akce byla pojata spíše jako rekapitulace předchozích Setkání. Nebyly pořádány tradiční exkurze ani traverz. Celý program tak byl minimalizován na výstavu fotografií a projekci fotografií a filmů.
Promítání bylo zahájeno filmem z objevu horního vchodu JSV od nedávno zesnulého jeskyňáře Jiřího Horského, který uvedl krátkou vzpomínkou Ondra Jäger. Dále pak následovaly příspěvky z nových objevů v jeskyní na Javorce v Českém krasu, ze solného krasu v Iránu, vzpomínka na předchozí ročníky Setkání ve fotografiích, o objevech ve Větrné propasti na Babické plošině v jižní části Moravského krasu, o jeskyňaření v Českém krasu před 100 lety o hydrotěžbě v Divišově jeskyni v Týnčanském krasu.
V rámci výstavy fotografií bylo k vidění cca 100 fotek z podzemí.
Vzhledem k tomu, že nebyla vedena evidence účastníků, není znám přesný počet účastníků. Odhadem se zúčastnilo asi 60 lidí.

zpět


Autor: Čochtan | http://www.josefcerny.eu | Optimalizováno pro Chrome, Firefox  a  Operu