Setkání speleologů 2012 v Týnčanském krasu


zpět


Historie Setkání:

Období 1979 – 1988

První Setkání proběhlo v roce 1979 a byla to přirozená reakce na vznik ČSS, do které přešli různé dřívější organizace sdružující amatérské jeskyňáře. Po celou desetiletou existenci těchto Setkání jej organizoval Speleologický klub Praha, ZO ČSS 1-06, v čele s Vladimírem Vojířem.

I. SETKÁNÍ SPELEOLOGŮ V ČESKÉM KRASU - 1979
Ve dnech 14.-16.dubna 1979 se uskutečnilo v Českém krasu I. setkání speleologů.
Uspořádala jej ZO ČSS 1-06 Speleologický klub Praha za spoluúčasti ZO ČSS 1-O1 Český kras a pod patronací ÚV ČSS. Pro účastníky setkání bylo připraveno 8 exkurzí, které prakticky pokrývaly všechny významné lokality Českého krasu. Proběhlo 6 exkurzí, 2 neproběhly pro malý zájem. Uskutečnilo se přátelské posezení u ohně a jeden večer byl věnován promítání diapozitivů a filmů se speleologickou tématikou.
Setkání se zúčastnilo 52 speleologů, 8 z NDR a 2 z Rumunska. Účastníci byli ubytováni ve vlastních stanech na veřejném tábořišti MNV Srbsko - zde je však nutno kriticky poznamenat, že na tábořišti není ani pitná voda, ani žádné sociální zařízení, což bylo předmětem připomínek účastníků. V zahajovací den byI přítomen Dr.Fr.Skřivánek, který se též zúčastnil jedné exkurze. Později na setkání zavítal též Dr.B.Kučera a Ing J.Slačík.
(zkráceno STALAGMIT1979/1-2)
 
II. SETKÁNÍ V ČESKÉM KRASU S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ - 1980
Ve dnech 30.5. až 1.6.1980 se konalo II. setkání speleologů v Českém krasu, pořádané ZO ČSS 1-06 Speleologický klub Praha; ve spolupráci se ZO ČSS 1-01 Český kras, ZO ČSS 1-02 Tetín, ZO ČSS 1-05 Geospeleos a ZO ČSS 1-O7 Krasová sekce.
Z předem přihlášených 49 účastníků přijelo o sedm méně. Na organizačním zabezpečení a jako průvodci po exkurzích bylo účastno dalších 35 osob.
Znamená to, že všech přítomných bylo 77 osob; z toho se zúčastnilo 17 speleologů z NDR, 1 z MLR a 2 z RSR, ze Slovenska přijela tříčlenná delegace z Oblastní skupiny Slovenské speleologické společnosti Dolné Orešany. Členové České speleologické společnosti byli zastoupeni takto:
z Prahy a Středočeského kraje 36 speleologů, z Liberce 5 speleologů, z Brna a Moravského krasu 9 speleologů a 4 speleologové z Ostravy.
Účast na exkurzích byla následovná :
A)j. v lomu na Chlumu a okolí: 14 účastníků +4 průvodci,
B) Tomáškova propast a okolí : 5 účastníků 3 průvodci,
C) Kobyla,Nová propast,Zl.kůň : 16 účastníků 3 průvodci,
D) Koněpruské jeskyně, nezpřístupněná část : exkurze se nekonala pro neúčast členů ZO ČSS 1-04
E) jeskyně okolí Tetína : 7 účastníků, 4 průvodci ,
F) propast Čeřinka : 5 účastníků 1 průvodce,
G) jeskyně Arnoldka : 17 účastníků 2 průvodci,
H) údolí Kačáku,Sv.Jan: 16 účastníků 3 průvodci,
x) Karlštějn a okolí : neproběhla pro nezájem účastníků setkání o exkurzi,
I) lomy Amerika,Schniloušák a Únorová propast: 5 účastníků +2 průvodci.
Součet návštěvníků na všech exkurzích byl 107 účastníků a 22 průvodců.
V den prezentace (pátek 30.5.) bylo večer uskutečněno promítání filmů a diapozitivů se speleologickou tématikou. Druhý večer patřil tradičně přátelskému posezení u ohně se zpěvem a občerstvením. Zvuky kytar umlkly až po čtvrté hodině ráno, kdy se poslední vytrvalci vydali na cestu do ubytovny v Srbsku, kde bylo zajištěno ubytování většiny účastníků. Zbytek spal v restauraci U nádraží.
(kráceno STALAGMIT 1980/4-5)
 
III. SETKÁNÍ SPELEOLOGŮ V ČESKÉM KRASU SE ZAHRANIČNÍ ÚČASTÍ - 1981
Od ustavení ČSS pořádá ZO ČSS 1-06 za spoluúčasti základních organizací ČSS z Prahy a Středočeského kraje "Setkání speleologů v Českém krasu". Tyto setkání mají sloužit k poznávání základních krasových lokalit Českého krasu, k vzájemné výměně zkušeností, navazování osobních kontaktů i k presentaci dosažených výsledků v průzkumu, nové technice a metodice. Současně mají sloužit k určitému regulování návštěvnosti na některých krasových pracovištích, kam se lze dostat jenom výjimečně. Účastníci mají mít možnost vzájemného sdělování poznatků jak s použitím projekčního materiálu, tak i trojrozměrných ukázek a terénní demonstrace.
Na III. setkání speleologů v Českém krasu s mezinárodní účastí, které se konalo jako centrální akce ČSS a s vědomím ministerstva kultury ČSR, bylo přihlášeno předem 142 osob, z toho 59 osob nemělo přihlášeny exkurze pro neznalost lokalit. Z předem přihlášených se zúčastnilo 84 osob, tj. o 58 méně (hlavní úbytek z NDR, kde ve stejném termínu probíhala 14ti denní mezinárodní akce), ale zase řada osob přijela bez přihlášení. Celkem se zúčastnilo setkání 172 osob. Z ČSS celkem 62 osob, ze SSS celkem 12 osob, zahraničních účastníků celkem 69 (NDR = 25; BLR = 7, PLR = 7, MLR = 20, RSR = 6, Rakousko = 5, Francie = 1). Z jiných organizací z ČSSR 19 osob ( Geograf. ústav v Brně = 2, OT TJ Malešice = 6, HO Jihlava = 2, Pragoaquanaut = 9) a 10 ostatních ( z účastníků semináře a pod.). 17 účastníků promítalo diapositivy a filmy. 12 účastníků provádělo terénní demonstrace speleotechniky, speleozáchrany a potápění. Z toho 3 zahraniční (Rakousko), 3 ze SSS a 6 z Pragoaquanautu.
Účastníci byli ubytováni v areálu bývalého mlýna v Karlštejně v pokojích o dvou a více lůžkách a ti, kteří se přihlásili opožděně využívali náhradní ubytování a stany. Všichni měli k disposici sociální zařízení se studenou a teplou vodou. Pro ty účastníky, kteří přijeli již 27.5.81, probíhalo od 20 hod. promítání diapozitivů a filmů až do 23 hod.
28.5. od 9,0 do 18,0 hod. proběhl pracovní seminář o otázkách Českého krasu, věnovaný J. Petrbokovi, kterého se zúčastnilo pouze 27 pracovníků, ačkoliv bylo obesláno více než 50 institucí a jednotlivců! (snad to bylo tím, že se konal vprostřed týdne). Podrobnosti o něm jsou obsaženy v samostatném článku Dr.P.Bosáka v tomto čísle Stalagmitu.
28.5. od 18 hod. probíhala prezentace účastníků, kteří se nezúčastnili semináře. Od 20 hod. asi do půlnoci se promítalo.
29.5. po oficiálním zahájení III. setkání, které provedl Vl. Vojíř, se uskutečnilo 6 terénních exkurzí a předvádění speleotechniky a speleozáchrany. Demonstrátoři techniky a jejího užití (zástupci SSS - Hujdič, Stibrányi a Dr.Hochmut, dále H.Kirchmayer, předseda materiálové komise UIS se dvěma kolegy ) předvedli použití technických pomůcek při lezení a při transportu zraněného, ať na laně nebo speciálních nosítkách. Večer byl věnován promítání, při kterém proběhla krátká přednáška zástupců SSS o speleoalpinistických pomůckách používaných na Slovensku.
30.5. se uskutečnilo 9 terénních exkurzí a za přítomnosti asi 50 osob odhalil Dr. V. Ložek DrSc. pamětní desku J. Petrbokovi v lomu na Kobyle. Večer byl věnován až do rozbřesku společenskému posezení u táboráku - přes který se s pokřikem "TANGRA" prohánělo několik Bulharů - a kde byla pivní hojnost doplněná špekáčky z polní udírny.
31.5. proběhly již jen 3 terénní exkurze po zakončení Setkání a účastníci se rozjížděli domů.
Po 29. - 31.5. probíhala v lomu Mořina demonstrace speleopotápěčské techniky v podání Pragoaquanautu a 30. 5. předvedl H.Kirchmayer se svými kolegy ukázku transportu zraněného ve speciálních nosítkách vodou Berounky přes peřeje na jezu v Karlštejně.
Organizační zabezpečení exkurzí narušila nepřítomnost zástupce ZO ČSS 1-O7 , Krasová sekce, který měl vést exkurze do j. Arnoldka. A tak se řada zájemců o tuto lokalitu musela spokojit s jiným programem.
(kráceno - Stalagmit 1981/2-3)
 
IV. SETKÁNÍ SPELEOLOGŮ V ČESKÉM KRASU S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ - 1982
Ve dnech 3. až 6.6.1982 se uskutečnilo v Karlštejně v Českém krasu již "IV. setkání speleologů s mezinárodní účastí".
Akce se zúčastnilo celkem 86 řádně registrovaných účastníků a 14 pořadatelů.
Nejpočetněji byli zastoupeni speleologové z České speleologické společnosti, dále ze Slovenské speleologické společnosti a zahraniční účastnici z MLR a PLR.
V průběhu setkání se uskutečnilo celkem 7 speleologických exkurzí, z nichž některé i vícekrát. Dále 1 geologická exkurze, předvádění speleopotápění a speleozáchrany. Rovněž byla uspořádána soutěž speleoalpinistické dovednosti, které se zúčastnilo celkem 6 osob, toho 4 z MLR, 1 z PLR a 1 z ČSSR (ZO ČSS). Na zřízeném speleotrenažéru se umístili dle získaného času ( měřil Ing Ladislav Beneš a Laszlo Bartha) soutěžící takto :
1. Kazimer Szych PLR 1:53,0
2. Laszlo Bartha MLR 1:55,0
3. Zeold Nagy MLR 2:53,6
4. Attila Kovacs MLR 2:56,4
5. Tomáš Radosta ČSSR 6:02,0
6. Stephen Kovacs MLR 7:18,8.
Pořadatelé s politováním konstatovali že bylo velmi nízké procento aktivní účasti členů ČSS a zejména členů ústředních odborných komisí na programu Setkání kromě oganizátorů a cizinců se nikdo nepřihlásil do soutěže Speleologické dovednosti, k demonstraci speleologické techniky a speleozáchrany.
Večery na Setkáni byly věnovány přednáškám a promítání diapozitivů a filmů. Sobotní večer již tradičně patřil přátelskému posezení u ohně.
(Stalagmit 1982/3-4 – kráceno)
 
VII. SETKÁNÍ SPELEOLOGŮ V ČESKÉM KRASU S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ - 1985
Setkání speleologů v Českém krasu s mezinárodní účastí je nejstarší akcí pořádanou pravidelně od vzniku České speleologické společnosti. Každoročně setkání uspořádá ZO ČSS 1-06, Speleologický klub Praha za spoluúčasti ZO ČSS z Prahy a Středočeského kraje, jako centrální akci ČSS. Pro setkání je již pravidelně dodržována doba konání o víkendu na přelomu květen - červen. Letošní, již sedmé se konalo od 30.5. do 2.6. v Karlštejně. Účastníci byli ubytováni jednak v ubytovně TJ Sokol Karlštejn (zde také v klubovně probíhalo promítání a přednášky), v chatičkách na tábořišti v Karlštejně, v hotelu v Dobřichovicích a dále v Srbsku. Ti co přijeli později a nebyli předem přihlášeni, nebo měli vlastní stany, byli ubytování rovněž na tábořišti v Karlštejně.
Také letos probíhal již standardní program:
terénní exkurze do jeskyní Českého krasu, geologická exkurze, kterou letos vedl Dr. P. Bosák, předvádění speleotechniky a speleopotápění, soutěž speleologické dovednosti, večerní promítání a přednášky, párty, při které přišel i kouzelník a svým vystoupením dával podnět k použití dalších netradičních metod.
Sobotní večer byl tak jako každý rok věnován posezení u ohně, soutěži speleologické dovednosti, která se skládala z prolezení určitého úseku Srbských j. a přelezení vystrojeného speleotrenažéru na čas. Zúčastnilo celkem 11 soutěžících (4 zahraniční a 7 členů ČSS). Konečné pořadí bylo:
1. Savio Spartaco- Itálie - ( 08.10) 2. Salustri Pier Luigi- Itálie - ( 11.37) 3. Kubálek Jiří ZO ČSS 1-06 - ( 13.56) 4. Novotný Miloš ZO ČSS 1-06 - ( 14.57) 5. Skoupý Karel ZO ČSS 6-10 ( 15.37) 6. Steiner Pavel ZO ČSS 1-06 ( 17.07) 7. Bartha Lászlo MLR ( 18.06) 8. Genersich Gyorgy- MLR ( 19.34) 9. Gross Zdeněk ZO ČSS 7-04 ( 23.54) 10..Vlk Luděk ZO ČSS 1-06 ( 26.00) 11. Hrubý Karel- ZO ČSS 7-04 ( 46.25)
Časy jsou uvedeny v závorkách a představují minuty a sekundy. Protože letošní trať byla stejná jako v loňském roce, lze do jisté míry srovnávat a proto uvádíme výsledky soutěžících z roku 1984:
 
1. Záviška M. ZO 1-06 (12.06) 2. Augustýnek J. ZO 7-04 (17.58) 3. Kozik A. PLR (18.50) 4. Gross Zd. Z0 7-04 (24.28) 5. Bartha L. MLR (26.43) 6. Vlk L. ZO 1-06 (40.50) Porovnáním výsledků zjistíte u stejných účastníků převážně výrazné zlepšení.
Exkurze na základní lokality Českého krasu se konaly v každoročním rozsahu a byly letos obohaceny návštěvou nových objevů. Především byl velký zájem o návštěvu pěti dómů objevených v Netopýří jeskyni v roce 1984 a které od propojení se Srbskými jeskyněmi dělí pouze 5ti metrová zátka. Tyto nové prostory představují bájné III. patro systému Srbských jeskyní v lomu na Chlumu a po uvolnění průchodu mezi Netopýří j. a Srbskými j; vznikne systém s osmi domy, spletí chodeb, komínů a plazivek o celkovém převýšení přes 70 m. Propojení provedou členové ZO ČSS 1-06 až po uzavření všech vchodů do Srbských jeskyní a zajistí tak ochranu nových prostor před vandaly. Při organizování exkurzí velmi aktivně pomáhali členové ZO ČSS 1-O1, 1-02, 1-05, 1-06 a 1-10. Vlastního setkání se zúčastnilo celkem 142 osob, přičemž v sobotu večer se krátkodobě zvýšil ještě o dalších 19. Zahraničních účastníků bylo 42 a zastoupeny byly: Itálie, Maďarsko, NDR, NSR a Švédsko. Setkání.si u účastníků získává dobrý zvuk, čehož příkladem je např.: pochvalný článek otištěný v NSR, nebo opakující se návštěvy ze zemí s bohatým krasem jako třeba z Itálie.
Příští, VIII. setkání speleologů v Českém krasu s mezinárodní účastí se uskuteční ve dnech 29.5.86 až 1.6.86 v Karlštejně.
(kráceno, STALAGMIT 1985/5-6)
 


VIII. SETKÁNÍ SPELEOLOGŮ V ČESKÉM KRASU S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ - 1986
Ve dnech 29.5. až 1.6.86 proběhlo v Českém krasu již VIII. setkání speleologů s mezinárodní účastí, pořádané ZO ČSS 1-06 Speleologický klub Praha, jako centrální akce České speleologické společnosti za spolupořadatelské účasti základních organizací ČSS z Prahy a Středočeského kraje a pod patronací ÚV ČSS, ÚOK a KV ČSS pro Prahu a Středočeský kraj. Setkání se zúčastnilo celkem 197 osob z 6ti států. Jednotlivé státy byly zastoupeny takto:
stát - počet osob: PLR 2 MLR 4 BLR 7 NDR 21 NSR 24 ČSSR 139
Hosté z NSR se akce zúčastnili na náklady pořádající ZO ČSS 1-06. Z účastníků setkání bylo celkem 19 čestných a neplatících hostů, kteří se podíleli pouze na dílčích částech setkání. Dále 39 osob zajišťovalo registraci, stravování, průvodcovskou službu na exkurzích, dopravu osob a materiálu i veškeré další nezbytnosti. Přítomnost v jednotlivých dnech byla takováto: 29.5. 87 osob 30.5. 178 osob 31.5. 197 osob 1.6. se do programu zapojilo ještě 179 osob, přičemž počet přítomných od poledních hodin klesal v důsledku odjezdů účastníků domů. Proběhly exkurze na tyto lokality: jeskyně na Chlumu včetně nových objevů v Netopýři j., jeskyně v okolí Tetína, Koněpruské a. včetně spodního patra, Koněpruské j. + Kobyla atd.. propast Čeřinka, Tomáškova propast, geologická exkurze. Celkem proběhlo 20 exkurzí za účasti 214 osob. Ukázka speleopotápění se konala v lomu Amerika. Také závod v lezení na laně se konal i když ne na připraveném trenažéru v lomu na Chlumu, ale na improvizovaném trenažéru v sále ubytovny v Srbsku. Stalo se tak v důsledku mimořádné nepřízně počasí ( v obci Srbsko byla povodeň včetně vyhlášeného povodňového stavu) a proto se také nekonal plánovaný táborový oheň v lomu na Chlumu a celý program byl přenesen do sálu ubytovny. Zde také mimo závodu v lezení na laně proběhla výstava kresleného humoru se speleologickou a horolezeckou tématikou, kterou připravili kamarádi z horolezeckého oddílu "Kakrdovci" z TJ Dynamo Pardubice. Účastníci setkání svými hlasy rozhodli o nejúspěšnějších kresbách. Vítězná kresba byla později předána vítězi závodu v lezení na laně. Závodu v lezení na laně se zúčastnilo 16 borců z 5ti států. Délka lanového úseku byla 100 stop (30,5 m). Závodilo se ve čtyřech kategoriích dle věku, dvou dle způsobu lezení a dvou dle pohlaví. A) Francouzský způsob
Muži: 17 - 19 let
1:34,46 Petr Franc
Muži: 20 - 29 let
1:22,33 Luděk Vlk 1:37,63 Michael Arndt 1:57,42 Jiří Augustýnek 2:07,30 Evžen Janoušek 3:04,88 Zdeněk Gross 3:13,96 Stefan Dimitrov 4:43,52 Jaroslav Veselý 4:45,98 Robert Klaus
Ženy: 20 - 29 let
30:50,93 Barbel Bigus
B) Gibbsy
Muži: 20 - 29 let
1:01,13 Peter Zvonar 1:03,18 Martin Hota 1:07,37 Miroslav Drobil 1:07,55 Miloš Novotný 1:18,57 Pavel Steiner 1:33,72 Mirek Hynšt
Vítězové byli odměněni věcnými cenami, které věnovala ZO ČSS 1-06. Celkovým vítězem bez rozdílu kategorií se stal Peter Zvonar. Vítězové v ostatních kategoriích jsou vždy první v pořadí. VIII. setkání je za námi a chystáme se na IX. , které se uskuteční 28. až 31.5.1987.
Vladimír Vojíř ZO ČSS 1 - O6 Speleologický klub Praha
(STALAGMIT 1986/4-5)

zpět


Autor: Čochtan | http://www.josefcerny.eu | Optimalizováno pro Chrome, Firefox  a  Operu